Drs. H. Deni Rusli, M. Si, salah seorang pembina cabang Syarhil Qur’an MTQN 28 di Kota Padang Sumbar menyempatkan melihat dan berbincang-bincang di miniatur Banten Lama masa kini di Bandara Seota.

You might also like